1. Bijeenkomsten

Het organiseren van bijeenkomsten om, samen met collega MKB bedrijven, kennis en ervaring te delen op het gebied van productie management is een zeer gewaardeerd onderdeel in vele netwerken. Deelname aan zo'n bijeenkomst is laagdrempelig, de inhoud ervan meestal praktisch van aard en het wordt veelal in de regio georganiseerd. Dergelijke bijeenkomsten vormen dan ook voor Productie Platform Friesland een belangrijk programma onderdeel.

Inhoud van een bijeenkomst

 • er wordt per bijeenkomst een onderwerp gekozen op het gebied van productie optimalisatie (Lean) of Smart Industry
 • indien een deelnemer optreedt als gastbedrijf geeft een vertegenwoordiger van het bedrijf een korte presentatie. Indien mogelijk volgt een korte rondleiding door het gastbedrijf.
 • deelnemers geven in het kort aan wat hun ervaring is met het onderwerp van de bijeenkomst en welke vragen ze graag beantwoord zouden willen zien
 • presentatie door een deskundige, waarbij dieper wordt in gegaan op het gekozen onderwerp en de vragen die in de groep leven
 • discussie naar aanleiding van de presentatie
 • afronding, napraten, keuze volgende onderwerp en netwerken

Jaarlijks worden er zes bijeenkomsten georganiseerd.

 

2. Themagroepen

Soms speelt er een bepaald vraagstuk binnen een bedrijf, maar ontbreekt de tijd en kennis om aan oplossingen te werken. Dan kan het zinvol zijn om met andere leden samen te gaan werken in een zogenaamde themagroep. Vanuit Productie Platform Friesland initiëren we zo'n themagroep, verzorgen we de coördinatie tussen de deelnemers, maken aantekeningen en zorgen, indien nodig, voor de aanwezigheid van een deskundige tijdens één of meerdere sessies.

Het onderwerp voor een themagroep moet zodanig gekozen worden dat het mogelijk is om binnen afzienbare tijd tot concrete stappen te komen.

Het aantal themagroepen per jaar is afhankelijk van de behoefte bij de leden van het platform. Deelname aan een themagroep staat in principe alleen open voor leden. Bij hoge uitzondering, en na akkoord van de deelnemers, kan hier van afgeweken worden als er een derde partij is die voor belangrijke aanvullende informatie omtrent het gekozen thema kan zorgen.

Mogelijke onderwerpen:

Onderwerpen voor een themagroep worden bepaald op basis van de behoefte bij de leden van het Productie Platform Friesland. Om echter een indruk te krijgen van de mogelijkheden alvast een aantal potentiële onderwerpen:

 • hoe kun je doorlooptijden drastisch reduceren, waar begin je en hoe pak je dit aan
 • wat is de beste manier om met 5S te beginnen en de hiermee behaalde resultaten ook echt vast te houden
 • is het gebruik van cobots ook zinvol in mijn bedrijf en waar moet ik dan op letten
 • welke opleidingen zijn er met het oog op de nabije toekomst nodig voor mijn medewerkers
 • ik ben al een keer gestart met Lean maar inmiddels werkt iedereen weer op de oude manier. Hoe voorkom ik dat het opnieuw niet van de grond komt.
 • hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de noodzakelijke veranderingen richting Smart Industry.
 • enz.

 

3. Extra activiteiten

Productie Platform Friesland is een initiatief van Seproma Productie Optimalisatie wat als local stakeholder verbonden is aan het Smart Industry project GrowIn 4.0. Hogescholen in vijf landen werken aan praktische tools op het gebied van business modellen, nieuwe technologieën en HRM 4.0 om hiermee het MKB te ondersteunen bij de overgang richting Smart Industry.  Local stakeholders hebben als taak om MKB bedrijven uit de maakindustrie kennis te laten maken met deze tools.

In 2019 vond in dit kader in Sneek al de Transition Workshop plaats waar 10 managers van (Friese) productiebedrijven aan mee hebben gedaan. Doel van de Transition Workshop is om een positieve mindset te krijgen richting Smart Industry bij medewerkers op alle niveaus in een organisatie.

In 2020 hebben we door de corona pandemie geen workshops kunnen organiseren. Wel hebben we achter de schermen diverse studenten van de Hanzehogeschool (veelal digitaal) mogen begeleiden bij het opstellen van een model om de benodigde competenties te kunnen bepalen voor diverse (nieuwe) functies binnen Smart Industry.

Verwachting is dat medio 2021 diverse tools, ook vanuit de buitenlandse Hogescholen, on-line beschikbaar komen voor het MKB. Leden van het platform zullen hiervan op de hoogte worden gehouden. Indien mogelijk worden dan weer workshops georganiseerd waarin kennis gemaakt kan worden met deze tools. Een uitgelezen mogelijkheid dus om op een pragmatische manier de nodige kennis over Smart Industry op te doen.

Programma Proces Optimalisatie

Per jaar staan drie bijeenkomsten op het gebied van Lean gepland, onduidelijk is echter nog of de situatie rond COVID-19 dit in 2021 toe laat. We richten ons daarbij vooral op het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent het optimaliseren van productieafdelingen.

Onderwerpen zijn:

Kennismaking en inventarisatie wensen

We maken kennis met elkaar en spreken regels af over hoe om te gaan met elkaars informatie. Vervolgens bespreken we welke wensen er leven bij de leden van het Productie Platform Friesland, o.a. op het gebied van inhoud bijeenkomsten, tijdstip van de bijeenkomsten en de lengte ervan.
Door: alle deelnemers

Introductie Lean Manufacturing

Wat is nodig voor een succesvolle transformatie naar Lean Manufacturing. Wat zijn de valkuilen, waar moet je beginnen en hoe stel je een plan van aanpak op.
Door: Seproma

Introductie QRM

De laatste jaren kent QRM een grote opmars. Wat is QRM precies, wat is het verschil met Lean en voor welke bedrijven is QRM met name geschikt. Peter Leenders van het QRM team geeft antwoord op deze en vele andere vragen.
Door: QRM team.

Programma Smart Industry

Leden van het platform geven aan welke onderwerpen op het gebied van Smart Industry ze belangrijk vinden. Diverse Friese ondernemers zijn inmiddels al bereid gevonden om tijdens een bijeenkomst een presentatie te komen geven over de toepassing van nieuwe technologieën.

 Onderwerpen in 2021 kunnen o.a. zijn:

MES en ERP toepassingen.

Waar moet een MES en/of ERP systeem aan voldoen om geschikt te zijn voor je plannen richting Smart Industry.
Door: Syntri, Oosterwolde

Internet of Things, Sensortechnologie.

De mogelijkheden van sensortechnologie lijken onbegrensd. Interay Solutions geeft diverse voorbeelden.
Door: Interay Solutions, Burgum

3D printen van metaal.

Deskundigen van Philips en Stork praten je bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 3D printen van metaal.
Door: Innovatiecluster Drachten

Toepassing van cobots.

Cobots zijn nog een relatief nieuwe ontwikkeling. Wat zijn de mogelijkheden voor toepassing bij het MKB.
Door: Industrial Cobotics, Scharnegoutum

Augmented Reality.

Waar is toepassing van Augmented Reality zinvol in het MKB. Zet de bril op en ervaar het zelf. 
Door: Your Partner, Drachten

Drones in een productieomgeving.

Langzamerhand komen de toepassingen voor drones in productiebedrijven beschikbaar. Welke dat zijn?
Door: Customdrones, Sneek