Programma 2021

Het doel van het Productie Platform Friesland is om MKB productiebedrijven in Friesland te ondersteunen bij het verbeteren van hun positie in de markt. Dit doen we door een inspirerend netwerk te bieden waarin kennis en ervaring omtrent vele aspecten van productie management kan worden gedeeld met collega bedrijven. Samenwerking met diverse onafhankelijke experts moet daarnaast steeds voor up-to-date inzichten zorgen. 

Om het gestelde doel te kunnen realiseren worden de volgende activiteiten ontplooid:

     1. organiseren van bijeenkomsten

     2. het initiëren van themagroepen

     3. het aanbieden van extra activiteiten, leden krijgen dan voorrang bij het willen deelnemen hieraan

  
 

1. Organiseren van bijeenkomsten

Een inmiddels bekend fenomeen in vele netwerken is het organiseren van bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen met collega's. Het is ook voor Productie Platform Friesland een belangrijk deel van het programma. Dergelijke bijeenkomsten worden bij voorkeur bij productiebedrijven georganiseerd, ze zijn laagdrempelig van aard, praktisch van inhoud en meestal redelijk in de buurt.

Inhoud van een bijeenkomst

 • er wordt voor de bijeenkomst gezamenlijk een onderwerp gekozen op het gebied van productie optimalisatie of Smart Industry
 • korte presentatie door en over het gastbedrijf (als bijeenkomst bij een bedrijf is)
 • presentatie door een deskundige, waarbij dieper wordt in gegaan op het gekozen onderwerp 
 • delen van kennis en ervaring omtrent het gekozen onderwerp
 • rondleiding door het bedrijf
 • stellen van vragen en vaststellen van het onderwerp voor de volgende bijeenkomst
 • afronding, napraten en netwerken

Jaarlijks worden er zes bijeenkomsten georganiseerd.

 

2. Initiëren van themagroepen

Soms speelt er een bepaald vraagstuk binnen een bedrijf, maar ontbreekt de tijd en kennis om alleen aan oplossingen te werken. Dan kan het zinvol zijn om met andere leden van het platform, waar dit vraagstuk eveneens speelt, samen te gaan werken in een zogenaamde themagroep. Vanuit Productie Platform Friesland initiëren we zo'n themagroep, verzorgen we de coördinatie tussen de deelnemers, maken aantekeningen en zorgen, indien nodig, voor de aanwezigheid van een deskundige tijdens één of meerdere sessies.

Het onderwerp voor een themagroep moet zodanig gekozen worden dat het mogelijk moet zijn om binnen afzienbare tijd tot concrete stappen te kunnen komen. Deelname aan een themagroep staat alleen open voor leden van het platform en is vanzelfsprekend op vrijwillige basis.

Mogelijke onderwerpen:

Onderwerpen voor een themagroep worden bepaald op basis van de behoefte bij de leden van het Productie Platform Friesland. Om echter toch een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden noemen we alvast een aantal potentiële onderwerpen op:

 • hoe kun je doorlooptijden drastisch reduceren, waar begin je en hoe pak je dit aan
 • wat is de beste manier om met 5S te beginnen en de hiermee behaalde resultaten ook echt vast te houden
 • is het gebruik van cobots ook zinvol bij mij in het bedrijf en waar moet ik dan op letten
 • welke opleidingen zijn er met het oog op de nabije toekomst nodig voor mijn medewerkers
 • ik ben al een keer gestart met Lean maar inmiddels werkt iedereen weer op de oude manier. Hoe voorkom ik dat het opnieuw niet van de grond komt.
 • hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de noodzakelijke veranderingen richting Smart Industry.
 • enz.

 

3. Extra activiteiten

Het platform is als local stakeholder verbonden aan het Smart Industry project GrowIn 4.0. Hogescholen in vijf verschillende landen rondom de Noordzee werken aan tools om het MKB te ondersteunen bij de overgang richting Smart Industry. Deze tools hebben betrekking op nieuwe business modellen, nieuwe technologieën en HRM. Local stakeholders nodigen regelmatig geïnteresseerde productiebedrijven uit om kennis te komen maken met deze tools. Zo sta je als lid van het Productie Platform Friesland dus altijd vooraan waar het gaat om het verkrijgen van informatie over Smart Industry.

In 2019 vond in dit kader in Sneek al de Transition Workshop plaats, waar 10 managers van (Friese) productiebedrijven aan mee hebben gedaan. Doel van de Transition Workshop is om een verandering in mindset te krijgen bij medewerkers op alle niveaus in een organisatie. De Transition Workshop is dus geschikt voor zowel managers als medewerkers van een productiebedrijf. De inhoud van een workshop wordt dan aangepast op de doelgroep,

In 2020 hebben we diverse studenten van de Hanzehogeschool mogen begeleiden bij het opstellen van een model om de competenties te kunnen bepalen voor diverse functies binnen Smart Industry.

Eind 2020 hebben we een bijdrage geleverd aan het webinar Smart Industry en HRM. De bijdrage bestond uit het aangeven van de relatie tussen Lean en Smart Industry en hoe medewerkers een bijdrage kunnen leveren aan de invoering van beide. De projectleider van de Hanzehogeschool besprak de tools op het gebied van HRM. In 2021 komen deze tools beschikbaar om ingezet te worden bij productiebedrijven.

Verwachting is dat in 2021 eveneens diverse andere tools, ook vanuit de buitenlandse Hogescholen, getest gaan worden. Leden van het platform zullen dan worden uitgenodigd om hier aan mee te doen. Een uitgelezen mogelijkheid om op een pragmatische manier de nodige kennis over Smart Industry op te doen.

Programma Proces Optimalisatie

Per jaar staan drie bijeenkomsten gepland. Nu nog onduidelijk is of de situatie rond COVID-19 dit in 2021 toe laat. We richten ons daarbij vooral op het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent het optimaliseren van productieafdelingen.

Onderwerpen zijn:

Kennismaking en inventarisatie wensen

We maken kennis met elkaar en spreken regels af over hoe om te gaan met elkaars informatie. Vervolgens bespreken we welke wensen er leven bij de leden van het Productie Platform Friesland, o.a. op het gebied van inhoud bijeenkomsten, tijdstip van de bijeenkomsten en de lengte ervan.
Door: alle deelnemers

Introductie Lean Manufacturing

Wat is nodig voor een succesvolle introductie van Lean manufacturing. Wat zijn de valkuilen, waar moet je beginnen en hoe stel je een plan van aanpak op.
Door: Seproma

Introductie QRM

De laatste jaren kent QRM een grote opmars. Wat is QRM precies, wat is het verschil met Lean en voor welke bedrijven is QRM met name geschikt. Peter Leenders van het QRM team geeft antwoord op deze en vele andere vragen.
Door: QRM team.

Programma Smart Industry

Leden van het platform geven aan welke onderwerpen op het gebied van Smart Industry ze belangrijk vinden. Diverse Friese ondernemers zijn inmiddels al bereid gevonden tot het geven van presentaties over de toepassing van nieuwe technologieën.

 Onderwerpen in 2021 kunnen o.a. zijn:

MES en ERP toepassingen.

Waar moet een MES en/of ERP systeem aan voldoen om geschikt te zijn voor je plannen richting Smart Industry.
Door: Syntri, Oosterwolde

Internet of Things, Sensortechnologie.

De mogelijkheden van sensortechnologie lijken onbegrensd. Interay Solutions geeft diverse voorbeelden.
Door: Interay Solutions, Burgum

3D printen van metaal.

Deskundigen van Philips en Stork praten je bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 3D printen van metaal.
Door: Innovatiecluster Drachten

Toepassing van cobots.

Cobots zijn nog een relatief nieuwe ontwikkeling. Wat zijn de mogelijkheden voor toepassing bij het MKB.
Door: Industrial Cobotics, Scharnegoutum

Augmented Reality.

Waar is toepassing van Augmented Reality zinvol in het MKB. Zet de bril op en ervaar het zelf. 
Door: Your Partner, Drachten

Drones in een productieomgeving.

Langzamerhand komen de toepassingen voor drones in productiebedrijven beschikbaar. Welke dat zijn?
Door: Customdrones, Sneek